Home Posts tagged bozuk
E-ticaret Perakende

Bozuk mal ne kadar sürede değiştirilmek veya tamir edilmek zorunda?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, Kanunun 58 inci maddesi
E-ticaret Perakende

Bozuk, eksik maldan üretici ve ithalatçı da sorumlu mu?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Müşterinin haklarının yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat
E-ticaret Perakende

Bozuk, eksik çıkan malla ilgili tüketicinin hakları neler?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, ç)
Perakende

Defolu veya bozuk olarak satılan mallarla ilgili yazılı bilgi vermek zorunlu mu?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış
Perakende

Bozuk veya eksik çıkan mal kaç aya kadar iade edilebilir?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre Satın alınan ürünlerin teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.