Home Posts tagged değiştirme
Kredi Kartı

Yıllık ücreti olan kartınızı ücretsiz kartla değiştirme hakkınız var mı?

İlgili yönetmeliğe göre Kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. Finansal tüketiciler tarafından yapılan ücretsiz kredi kartı başvurularının kuruluşlarca reddedilmesi hâlinde, bu başvuruya istinaden yıllık üyelik ücreti olan kredi kartı verilemez. Kart çıkaran kuruluşlar yıllık
E-ticaret Perakende

Bozuk mal ne kadar sürede değiştirilmek veya tamir edilmek zorunda?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, Kanunun 58 inci maddesi