Home Posts tagged doğal gaz
Abonelik

Doğal gaz, su, elektrik, internet, telefon vb. sözleşmelerinde tüketicinin iptal hakkı

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında
Abonelik

Doğal gaz, su, elektrik, internet, telefon vb. faturalara itiraz süresi nedir?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilir. İtiraz, satıcı veya sağlayıcı tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye
Abonelik

Doğal gaz, su, elektrik, internet, telefon vb. faturalarlarda hangi bilgiler yer almak zorunda?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Satıcı veya sağlayıcı, her bir tüketim dönemi sonunda tüketicinin ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır. (2) Ödeme bildirimlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır: a) Tüketicinin ismi ve soyadı, adresi, abone numarası ve varsa abone grubu, b) Ödeme bildiriminin ait olduğu dönem
Abonelik

Elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefonda sözleşme süresi bitince para alınabilir mi?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir. Sözleşme süresi sonunda tüketiciden
Abonelik

Elektrik, doğal gaz, internet vb.’de kaç günde bir fatura gelir?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir aydır. Fatura dönemi boyunca tahakkuk eden borç tutarı veya tüketim miktarının, daha önceden sözleşmede belirlenmiş tutarın veya miktarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir sonraki dönem veya
Abonelik Dijital Abonelik

İnternet, elektrik, doğal gaz vb. abonelik sözleşmelerinde hangi bilgiler yer almak zorunda?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Abonelik sözleşmelerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur: a) Tüketici ile satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri, b) Sözleşmenin konusu ve varsa süresi, c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih, ç) Malın ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasına