Home Posts tagged genel sağlık sigortası
Sağlık

Genel Sağlık Sigortası’nda ayakta ve yatarak tedavilerde ilaç katkı payları ne?

Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği’ne göre Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı, Kurumdan gelir veya aylık alan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için % 10, kapsamdaki diğer genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için % 20 olarak uygulanır. İlaç katılım
Sağlık

Türkiye’de tahlil, tetkik ve tedavinin mümkün olmaması nedeniyle Genel Sağlık Sigortası’nca yurt dışında sağlanacak sağlık hizmetleri neler?

Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği’ne göre (1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurumca yetkili kılınan sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporlarının Kurumca belirlenecek sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu tarafından teyit edildikten sonra yurt içinde tedavisinin yapılamadığının Sağlık Bakanlığınca