Home Posts tagged haksız rekabet
Ticaret

Maliyetinin altına satış ne zaman haksız rekabet olur? Kanuna göre haksız rekabet koşulları neler?

Türk Ticaret Kanunu’na göre Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır: a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle; 1. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla