Home Posts tagged ikinci el araç
Otomotiv

İkinci el araç işyeri açma izni nasıl alınır?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı PERBİS üzerinden verilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu, doğrudan veya PERBİS üzerinden yetkili idareye yapılır. Doğrudan yapılan başvurular, yetkili idare tarafından PERBİS’e işlenir. Yetkili idare tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu uygun
Otomotiv

İkinci el araç ticareti yetki belgesi nasıl yenilenir?

İlgili yönetmeliğe göre Yetki belgesi, geçerlilik süresinin sona ermesi veya içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir. Yenileme başvurusu, yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en az otuz gün önce, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda ise değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün
Otomotiv

İkinci el araç ticareti yetki belgesi için aranan koşullar neler?

İlgili yönetmeliğe göre İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması, Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi