Home Posts tagged internet
Abonelik

Doğal gaz, su, elektrik, internet, telefon vb. faturalara itiraz süresi nedir?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilir. İtiraz, satıcı veya sağlayıcı tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye
Abonelik

Doğal gaz, su, elektrik, internet, telefon vb. faturalarlarda hangi bilgiler yer almak zorunda?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Satıcı veya sağlayıcı, her bir tüketim dönemi sonunda tüketicinin ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır. (2) Ödeme bildirimlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır: a) Tüketicinin ismi ve soyadı, adresi, abone numarası ve varsa abone grubu, b) Ödeme bildiriminin ait olduğu dönem
Abonelik

Elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefonda sözleşme süresi bitince para alınabilir mi?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir. Sözleşme süresi sonunda tüketiciden
Abonelik

Elektrik, doğal gaz, internet vb.’de kaç günde bir fatura gelir?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir aydır. Fatura dönemi boyunca tahakkuk eden borç tutarı veya tüketim miktarının, daha önceden sözleşmede belirlenmiş tutarın veya miktarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir sonraki dönem veya