Home Posts tagged işlem
Bankacılık

İşlem yapılmayan banka hesaplarından ücret alınabilir mi?

İlgili yönetmeliğe göre Kesintisiz olarak, en az yüzs eksen gün süreyle hiçbir hesabı hareket görmeyen finansal tüketicilerden bu süre zarfında hesap işletim ücreti alınamaz. Tahsil edilemeyen hesap işletim ücreti, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son oniki aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilir. Bu dönem zarfında hesap işletim ücretlerinin