Home Posts tagged itiraz
Perakende

Kart puanlarının 31 Aralık’ta silinmesi etik değil, bir an önce yasal düzenleme yapılmalı!

Şirketlerin müşterilerine dağıttığı alışveriş kartlarında biriken puanların 31 Aralık tarihinde silinmesi tartışma yarattı. Uzmanlar, kartların puan vaadiyle vatandaşları daha çok alışveriş yapmaya yönlenderdiğini belirterek kazanılan puanların sıfırlanmasının tüketicinin aldatılması anlamına geleceğini belirtiyorlar. Tüketici Kanunu, markaların sundukları hizmetler
Fatura

Elektrik faturasına itiraz haklı bulunursa ne olur, haklı bulunmazsa ne olur?

Yönetmeliğe göre Faturaya itirazın haklı bulunması durumunda, itiraza konu tüketim bedelinin ödenmiş olması halinde, fatura tutarındaki farklar, kullanım dönemi birim fiyatlarıyla ve gecikme zammı ile birlikte, tüketicinin talebi halinde nakden ve defaten ve en geç üç iş günü içinde, diğer hallerde mahsuplaşmak suretiyle ilgili tüketiciye iade edilir. İadenin mahsuplaşmak
Fatura

Faturadaki hataya ne kadar sürede itiraz edilir?

Yönetmeliğe göre Elektrik faturasındaki hatalara karşı, tüketici tarafından ödeme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde görevli tedarik şirketine itiraz edilebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile tüketicinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın
Abonelik

Doğal gaz, su, elektrik, internet, telefon vb. faturalara itiraz süresi nedir?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilir. İtiraz, satıcı veya sağlayıcı tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye
Tüketici Hakem Heyetleri Tüketici Mahkemeleri

Tüketici hakem heyetinin kararına mahkemede nasıl itiraz edilir?

İlgili yönetmeliğe göre Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.
Tüketici Hakem Heyetleri

Tüketici Hakem Heyetlerinin kararlarına karşı itiraz nasıl yapılır?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir