Home Posts tagged kişisel veri
Kişisel Veri

Kişisel veri nedir? Hangi verilerinizi izinsiz alamazlar?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Kişisel Veri

Herkes kendisi hakkında veriye sahip kuruluşu arayıp ne bildiklerini sorma hakkına sahip!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, İlgili kişinin hakları Herkes, kendisi hakkında veriye sahip olan kuruluşun veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak şu haklara sahiptir: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun