Home Posts tagged konut kredisi
Faiz

Bir bakışta Denizbank konut kredisi faiz oranları

7 Kasım 2019 itibarıyla, Konut Kredileri Dask Masraf Azami Oran Dask Ekspertiz Ücreti Masraf Azami Oran Ekspertiz Ücreti Erken Ödeme Ücreti Masraf Azami Oran Erken Ödeme Ücreti (kalan vadesi 36 aydan fazla olan krediler için) 2% Erken Ödeme Ücreti (kalan vadesi 36 aydan az olan krediler için) 1% Hayat Sigortası Masraf Azami Oran Hayat Sigortası […]
Faiz

Bir bakışta Garanti BBVA’nın konut kredisi faizleri

7 Kasım 2019 itibarıyla, Konut Kredileri A – 120 ay vadeli 100.000 TL tutarlı Sabit Faizli Mortgage (GENEL) Masraf Azami Oran Tahsis Ücreti % 0.5 Taşınmaz Rehin Ücreti Faiz Oranı % 1.75 Yıllık Maliyet Oranı 2340670% Ekspertiz Ücreti B – 120 ay vadeli 100.000 TL tutarlı Kiracıya Mortgage Masraf Azami Oran Tahsis Ücreti % 0.5 […]
Emlak

Projeden alınan konutlarda müşteri alımdan vazgeçerse ne kadar kira öder?

Tüketiciyi Koruma Kanunu’na göre Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar  tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme
Konut Kredisi

Konut kredisinde sigorta için müşteriden izin almak şart mıdır?

Tüketiciyi Koruma Kanunu’na göre Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında
Konut Kredisi

Değişken faizli konut kredisinin faizi neye göre belirlenir?

Tüketiciyi Koruma Kanunu’na göre Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası
Konut Kredisi

Sabit faizli alınan konut kredisinin faizi değiştirilebilir mi?

Tüketiciyi Koruma Kanunu’na göre Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası
Konut Kredisi

Temerrütten satılan konutun satışı nasıl yapılır?

Tüketiciyi Koruma Kanunu’na göre Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyet uyarısında verilen süre içinde tüketicinin edimini yerine getirmemesi hâlinde, bu sürenin sona ermesini takiben konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere konut finansmanı sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhâl satışa çıkarmakla yükümlüdür.