Home Posts tagged konut
Faiz

Bir bakışta Denizbank konut kredisi faiz oranları

7 Kasım 2019 itibarıyla, Konut Kredileri Dask Masraf Azami Oran Dask Ekspertiz Ücreti Masraf Azami Oran Ekspertiz Ücreti Erken Ödeme Ücreti Masraf Azami Oran Erken Ödeme Ücreti (kalan vadesi 36 aydan fazla olan krediler için) 2% Erken Ödeme Ücreti (kalan vadesi 36 aydan az olan krediler için) 1% Hayat Sigortası Masraf Azami Oran Hayat Sigortası […]
Faiz

Bir bakışta Akbank konut kredisi faiz oranları

7 Kasım 2019 itibarıyla Konut Kredileri Diğer Masraflar Masraf Azami Oran Tüm vadeler ve tutarlarda Konut Kredisi Diğer Masraflar Toplamı Tüm vadelerde Yurtdışı Yerleşiklere USD tutarlarda Konut Kredisi Diğer Masraflar Toplamı Tüm vadelerde Yurtdışı Yerleşiklere EUR tutarlarda Konut Kredisi Diğer Masraflar Toplamı Ekspertiz Ücreti Masraf Azami Oran Ekspertiz Ücreti Erken
Emlak

Projeden satılan konutlarda sigorta zorunlu mudur?

Tüketiciyi Koruma Kanunu’na göre Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve
Emlak

Projeden alınan konutta noter sözleşmesi şart mıdır?

Tüketiciyi Koruma Kanunu’na göre Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme