Home Posts tagged kredi
Faiz

Bir bakışta Garanti BBVA’nın ihtiyaç kredisi faiz oranları

7 Kasım 2019 itibarıyla, İhtiyaç Kredileri A – 60 ay vadeli 10.000 TL Tutarlı İhtiyaç Kredisi Masraf Azami Oran Faiz Oranı % 2.69 Sigorta Tutarı Toplam Masraf Tutarı Kredi Tahsis Ücreti % 0.5 Yıllık Maliyet Oranı 4684130% Vergi Avans Hesap Masraf Azami Oran Faiz Oranı % 1.6 B – 60 ay vadeli 10.000 TL e-Kredi […]
Faiz

Bir bakışta Akbank konut kredisi faiz oranları

7 Kasım 2019 itibarıyla Konut Kredileri Diğer Masraflar Masraf Azami Oran Tüm vadeler ve tutarlarda Konut Kredisi Diğer Masraflar Toplamı Tüm vadelerde Yurtdışı Yerleşiklere USD tutarlarda Konut Kredisi Diğer Masraflar Toplamı Tüm vadelerde Yurtdışı Yerleşiklere EUR tutarlarda Konut Kredisi Diğer Masraflar Toplamı Ekspertiz Ücreti Masraf Azami Oran Ekspertiz Ücreti Erken
Krediler Varlık Şirketi

Banka kredi alacağını varlık şirketine devrettiğinde müşterinin hakları nelerdir?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Kredi verenin, tüketici ile kurulan kredi sözleşmesiyle veya ayrı bir kredi sözleşmesiyle sözleşmeden doğan haklarını üçüncü bir kişiye devrettiği hallerde tüketici, kredi verene karşı sahip olduğu sözleşmeden doğan haklarını üçüncü kişiye karşı da ileri sürebilir. Kredi verenin devralan kişiyle birlikte
Krediler

Banka kredi verdiği müşteriye sormadan sigorta yaptırabilir mi?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında
Krediler

Tüketici kredisinden cayanlar hangi ödemelerini geri alabilir?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde
Krediler

Krediden cayma süresi kaç gündür?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verildiği tarihin
Kredi Kartı Krediler

Kredili mevduat hesabı ve taksitli nakit avansta tüketicinin hakları neler?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesi olarak kabul edilen kredi kartı veya kredili mevduat hesabı sözleşmesine dayanılarak nakit kullanılan tutarın taksitler halinde geri ödenmesine imkan veren nakdi krediler, taksitli nakit avans kredisi olarak kabul edilir. Taksitli nakit avans kredisinin tüketici tarafından
Krediler

Tüketici kredisinde vadesinden önce ödenen taksitlerde (ara ödeme) hesap nasıl yapılır?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Tüketicinin ödeme planında yer alan bir taksit tutarından az olmamak üzere, herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi ara ödeme olarak kabul edilir. Tüketicinin ara ödemede bulunması durumunda kalan anapara borcu üzerinden, akdi faiz oranı ile bir önceki taksit tarihinden itibaren işleyen gün sayısı dikkate alınarak