Home Posts tagged ortak
Ticaret

Şirket ortağı kâr payı alamazsa ne yapabilir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre Bir ortağın kişisel alacaklısı, borçlunun kişisel mallarından ve 133 üncü madde gereğince şirketteki kâr payından alacağını alamazsa, tasfiye sonunda borçlu ortağa düşecek paya haciz koydurmaya ve altı ay önce ihbarda bulunmak ve hesap yılı sonu için hüküm