Home Posts tagged puan
Bankacılık Kredi Kartı

Taahhüt edilen kadar puan toplanmazsa banka bedeli ceza kesebilir mi?

İlgili yönetmeliğe göre Kuruluşların finansal tüketicinin harcama, talimat gibi taahhütler karşılığı belirli bir ürün veya hizmetten faydalanmasını sağlayan uygulamalarında, ilgili taahhüdün yerine getirilememesi hâlinde peşin olarak verilen puan veya faydalanılan ürün veya hizmet bedelinin taahhütle karşılanamayan kısmı dışında herhangi bir ceza bedeli tahsil edilemez.