Home Posts tagged ticaret
Otomotiv

İkinci el araç ticareti yetki belgesi için aranan koşullar neler?

İlgili yönetmeliğe göre İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması, Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi
Ticaret

Ticarette cari hesap ne demek? (Kanuni tanım)

Türk Ticaret Kanunu’na göre İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir. Bu sözleşme yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz.