Home Posts tagged Tüketici Haklarını İzleme Platformu
Hakkımızda

Tüketici Haklarını İzleme Platformu Hakkında

Tüketici hakları Türkiye için görece yeni bir kavram. AB’ye tam üyelik sürecinde bu konuda birçok yasal değişiklik yapıldı. Yasalar, yönetmelikler çıkarıldı. Tüketici Hakları İzleme Platformu, bu mevzuatın hayata geçmesine ve tüketici haklarının Türkiye’de kökleşmesine katkıda