Home Posts tagged yükümlülük
Bankacılık

Bankaların müşteri sırlarını açıklamasının cezası ne?

Bankacılık Kanunu’na göre, Bankaya ve müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezası hükmolunur. Yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklamış olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılır. Ayrıca,