Krediler

Taksit vadesi tatil gününe denk gelirse ne olur?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre

Taksit vadesi veya ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden bugünü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.