Taksitli Satışlar

Taksitli ürünü kullanan müşteri satın almadan cayabilir mi?

Taksitle Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre

Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme malın ilk incelemesini kapsar. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamaz.