Tüketici Mahkemeleri

Tüketici davalarında hukuki taraflar kimlerdir?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre,

TKHK’da tüketici mahkemelerinde kimlerin davacı olabileceğine ilişkin açık bir hüküm yer almamakla birlikte m. 73/f. 2’de yer alan; “Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır.” ibaresi davacıların kimlerolabileceğine ilişkin fikir vermektedir. Bu doğrultuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, tüketicilerin ve tüketici örgütlerinin tüketici mahkemelerinde davacı olarak yer alabileceğini söyleyebiliriz.