Tüketici Hakem Heyetleri

Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru formu

Başvuru aşağıdaki formun doldurulmasıyla yapılır.

EK – 1

BAŞVURU FORMU

(…) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

BAŞVURU TARİHİ           :

BAŞVURU NUMARASI   :

BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ

T.C. Kimlik Numarası*      :

Adı ve Soyadı*                     :

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

İkamet Ettiği İl / İlçe*         :

Adresi*                                 :

Elektronik Postası               :

Telefon Numarası*              :

VARSA BAŞVURU SAHİBİNİN VEKİLİNİN:

T.C. Kimlik Numarası        :

Adı ve Soyadı                       :

Adresi                                   :

İletişim Bilgileri                    :

ŞİKAYET EDİLENİN BİLGİLERİ

Ticaret Unvanı*                   :

Adresi                                   :

İli / İlçesi                               :

Telefonu                                :

Faksı                                     :

UYUŞMAZLIK KONUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Uyuşmazlık Tarihi               :

Uyuşmazlık Bedeli*             :

Uyuşmazlık Konusu            :

Başvuru Sahibinin Talebi*            :

Başvuru Sahibinin İmzası*            :

(*) ile işaretlenen alanların doldurulması zorunludur.