Tüketici Hakem Heyetleri

Tüketici Hakem Heyetine başvuru için gerekenler

İlgili yönetmeliğe göre

Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır.

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular ilgili başvuru formu kullanılarak yapılabilir. (Form için tıklayınız.)

Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, uyuşmazlık değeri ve talebi ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.