Tüketici Hakem Heyetleri

Tüketici hakem heyetine e-devlet’ten başvuruda e-imza sorunu nasıl çözülür?

İlgili yönetmeliğe göre

Elektronik ortamda yapılan başvuruların e-devlet kapısı üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibi tarafından, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması gerekir.

Tüketicilerin e-devlet’e giriş yaparak başvuruları tamamlamaları ve evraklarını eksiksiz yüklemeleri halinde, hakem heyetine şahsen gitmeleri ve ıslak imzalı başvuru formu sunmalarına gerek yoktur.