Tüketici Hakem Heyetleri

Tüketici hakem heyetleri en geç kaç ayda karar verir?

İlgili yönetmeliğe göre

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır.

Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.