Hakkımızda

Tüketici Haklarını İzleme Platformu Hakkında

Tüketici hakları Türkiye için görece yeni bir kavram. AB’ye tam üyelik sürecinde bu konuda birçok yasal değişiklik yapıldı. Yasalar, yönetmelikler çıkarıldı. Tüketici Hakları İzleme Platformu, bu mevzuatın hayata geçmesine ve tüketici haklarının Türkiye’de kökleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Tüketici Haklarını İzleme Platformu, tüketici haklarının Türkiye’deki durumunu ve yaşanan ihlalleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak için deneyimli ekonomi gazetecileri tarafından oluşturulmuş bir sivil toplum girişimidir.

Platform, a) Şirketlerin tüketici haklarıyla ilgili mevzuata ne oranda uyduğunu b) Tüketici şikayetlerinin ne ciddiyette takip edildiğini, ne oranda sonuca bağlandığını c) Tüketicilerin haklarını ne kadar bildiğini, ne kadar kullandığını izleyecek ve izleme sonuçlarını kamuoyuna açıklayacaktır.