Serbest Tüketici

Tüketicinin ne kadar elektrik tükettiğini öğrenme hakkı…

Görevli tedarik şirketi, tüketicinin talebi halinde ve her takvim yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere, tüketicinin geçmiş oniki aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini ayrıntılı şekilde gösteren belgeyi ücretsiz olarak sunmakla yükümlüdür.

Bu yükümlülük kapsamında, önceki tedarikçiler nezdinde yapılan tüketim miktarları dikkate alınmaz.