Gıda

Türk Gıda Kodeksi’nin izin verdiği katkı maddelerinin listesi

TÜM KATKI MADDELERİNİN LİSTESİ Kaynak: Resmi Gazete

  1. Renklendiriciler
  E-kodu   Adı
  E 100   Kurkumin
  E 101   Riboflavinler
  E 102   Tartrazin
  E 104   Kinolin Sarısı
  E 110   Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S
  E 120   Koşineal, Karminik asit, Karminler
  E 122   Azorubin,Karmosin
  E 123   Amarant
  E 124   Ponzo 4R, Koşineal Red A
  E 127   Eritrosin
  E 129   Allura Red AC
  E 131   Patent Blue V
  E 132   İndigotin, İndigo karmin
  E 133   Brilliant Blue FCF
  E 140   Klorofiller ve klorofilinler
  E 141   Klorofillerin ve klorofilinlerin bakır kompleksleri
  E 142   Green S
  E 150a   Sade karamel(1)
  E 150b   Kostik sülfit karamel
  E 150c   Amonyak karamel
  E 150d   Amonyum sülfit karamel
  E 151   Brilliant Black BN, Black PN
  E 153   Bitkisel karbon
  E 155   BrownHT
  E 160a   Karotenler
  E 160b   Anatto, Biksin, Norbiksin
  E 160c   Paprika ekstraktı, kapsantin, kapsorubin
  E 160d   Likopen
  E 160e   Beta-apo-8’-karotenal (C 30)
  E 161b   Lutein
  E-kodu   Adı
  E 161g   Kantaksantin (*)
  E 162   Pancar kökü kırmızısı, betanin
  E 163   Antosiyaninler
  E 170   Kalsiyum karbonat
  E 171   Titanyum dioksit
  E 172   Demir oksitler ve hidroksitler
  E 173   Alüminyum
  E 174   Gümüş
  E 175   Altın
  E 180   Litolrubin BK
  • Karamel ifadesi renklendirme amaçlı olan, açık veya koyu kahverengi ürünler içindir. Gıdalara aroma vermek amacıyla kullanılan ve şekerin ısıtılması ile elde edilen, şekerli aromatik ürünler (örneğin; şekerlemeler, pastacılık, alkollü içecekler) için değildir.

(*)  Kantaksantin, Bölüm D ve E’ de listelenen gıda kategorileri için izin verilmemektedir. Bu maddenin  B1 listesinde bulunmasının nedeni tıbbi ürünlerde kullanılıyor olmasıdır.

  • Tatlandırıcılar
  E-kodu   Adı   E 420   Sorbitoller   E 421   Mannitol   E 950   Asesülfam K   E 951   Aspartam   E 952   Siklamatlar   E 953   İzomalt   E 954   Sakkarinler   E 955   Sukraloz   E 957   Taumatin   E 959   Neohesperidin DC     E 960       Steviol glikozitler   E 961     Neotam   E 962     Aspartam-Asesülfam tuzu E 964   Poliglisitol şurup   E 965     Maltitoller    

 

  E-kodu   Adı
  E 966   Laktitol
  E 967   Ksilitol
  E 968   Eritritol
  • Renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddeleri
  E-kodu   Adı
  E 170   Kalsiyum karbonat
  E 200   Sorbik asit
  E 202   Potasyum sorbat
  E 203   Kalsiyum sorbat
  E 210   Benzoik asit (1)
  E 211   Sodyum benzoat (1)
  E 212   Potasyum benzoat (1)
  E 213   Kalsiyum benzoat (1)
  E 214   Etil-p-hidroksibenzoat
  E 215   Sodyum etil p-hidroksibenzoat
  E 218   Metil p-hidroksibenzoat
  E 219   Sodyum metil p-hidroksibenzoat
  E 220   Kükürt dioksit
  E 221   Sodyum sülfit
  E 222   Sodyum hidrojen sülfit
  E 223   Sodyum metabisülfit
  E 224   Potasyum metabisülfit
  E 226   Kalsiyum sülfit
  E 227   Kalsiyum hidrojen sülfit
  E 228   Potasyum hidrojen sülfit
  E 234   Nisin
  E 235   Natamisin
  E 239   Hekzametilen tetramin
  E 242   Dimetil dikarbonat
  E 249   Potasyum nitrit
  E-kodu   Adı
  E 250   Sodyum nitrit
  E 251   Sodyum nitrat
  E 252   Potasyum nitrat
  E 260   Asetik asit
  E 261   Potasyum asetatlar
  E 262   Sodyum asetatlar
  E 263   Kalsiyum asetat
  E 270   Laktik asit
  E 280   Propiyonik asit
  E 281   Sodyum propiyonat
  E 282   Kalsiyum propiyonat
  E 283   Potasyum propiyonat
  E 284   Borik asit
  E 285   Sodyum tetraborat (boraks)
  E 290   Karbon dioksit
  E 296   Malik asit
  E 297   Fumarik asit
  E 300   Askorbik asit
  E 301   Sodyum askorbat
  E 302   Kalsiyum askorbat
  E 304   Askorbik asidin yağ asidi esterleri
  E 306   Tokoferolce zengin ekstrakt
  E 307   Alfa-tokoferol
  E 308   Gama-tokoferol
  E 309   Delta-tokoferol
  E 310   Propil gallat
  E 311   Oktil gallat
  E 312   Dodesil gallat
  E 315   Eritorbik asit
  E 316   Sodyum eritorbat
  E-kodu   Adı
  E 319   Tersinir-bütil hidrokinon (TBHQ)
  E 320   Bütillendirilmiş hidroksianisol (BHA)
  E 321   Bütillendirilmiş hidroksitoluen (BHT)
  E 322   Lesitinler
  E 325   Sodyum laktat
  E 326   Potasyum laktat
  E 327   Kalsiyum laktat
  E 330   Sitrik asit
  E 331   Sodyum sitratlar
  E 332   Potasyum sitratlar
  E 333   Kalsiyum sitratlar
  E 334   Tartarik asit (L(+)-)
  E 335   Sodyum tartaratlar
  E 336   Potasyum tartaratlar
  E 337   Sodyum potasyum tartarat
  E 338   Fosforik asit
  E 339   Sodyum fosfatlar
  E 340   Potasyum fosfatlar
  E 341   Kalsiyum fosfatlar
  E 343   Magnezyum fosfatlar
  E 350   Sodyum malatlar
  E 351   Potasyum malat
  E 352   Kalsiyum malatlar
  E 353   Metatartarik asit
  E 354   Kalsiyum tartarat
  E 355   Adipik asit
  E 356   Sodyum adipat
  E 357   Potasyum adipat
  E 363   Süksinik asit
  E 380   Triamonyum sitrat
  E-kodu   Adı
  E 385   Kalsiyum disodyum etilen diamin tetra-asetat (Kalsiyum disodyum EDTA)
  E 392   Biberiye ekstraktları
  E 400   Aljinik asit
  E 401   Sodyum aljinat
  E 402   Potasyum aljinat
  E 403   Amonyum aljinat
  E 404   Kalsiyum aljinat
  E 405   Propan-1, 2-diol aljinat
  E 406   Agar
  E 407a   İşlenmiş eucheuma deniz yosunu
  E 407   Karragenan
  E 410   Locust bean gum / Keçiboynuzu gamı
  E 412   Guar gam
  E 413   Tragacanth / Kitre gamı
  E 414   Gam arabik (akasya gamı)
  E 415   Ksantan gam
  E 416   Karaya gam
  E 417   Tara gam
  E 418   Jellan gam
  E 422   Gliserol
  E 425   Konjak
  E 426   Soya fasulyesi hemiselülozu
  E 427   Cassia gum / Sinameki gam
  E 431   Polioksietilen (40) stearat
  E 432   Polioksietilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20)
  E 433   Polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80)
  E 434   Polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40)
  E 435   Polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60)
  E 436   Polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65)
  E 440   Pektinler
  E-kodu   Adı
  E 442   Amonyum fosfatitler
  E 444   Sukroz asetat izobütirat
  E 445   Ağaç reçinesinin gliserol esterleri
  E 450   Difosfatlar
  E 451   Trifosfatlar
  E 452   Polifosfatlar
  E 459   Beta-siklodekstrin
  E 460   Selüloz
  E 461   Metil selüloz
  E 462   Etil selüloz
  E 463   Hidroksipropil selüloz
  E 464   Hidroksipropil metil selüloz
  E 465   Etil metil selüloz
  E 466   Karboksi metil selüloz, Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam
  E 468   Çapraz-bağlı sodyum karboksi metil selüloz, çapraz bağlı selüloz gam
  E 469   Enzimatik hidrolize karboksi metil selüloz, Enzimatik hidrolize selüloz gam
  E 470a   Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları
  E 470b   Yağ asitlerinin magnezyum tuzları
  E 471   Yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri
  E 472a   Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin asetik asit esterleri
  E 472b   Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin laktik asit esterleri
  E 472c   Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri
  E 472d   Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin tartarik asit esterleri
  E 472e   Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin mono- ve diasetil tartarik asit esterleri
  E 472f   Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin tartarik ve asetik asit karışımlarının esterleri
  E 473   Yağ asitlerinin sukroz esterleri
  E 474   Sukrogliseritler
  E 475   Yağ asitlerinin poligliserol esterleri
  E-kodu   Adı
  E 476   Poligliserol polirisinoleat
  E 477   Yağ asitlerinin propan-1,2-diol esterleri
  E 479b   Yağ asitlerinin mono- ve digliseridleri ile reaksiyona girmiş, ısıl işlemle okside edilmiş soya fasulyesi yağı
  E 481   Sodyum stearol-2-laktilat
  E 482   Kalsiyum stearol-2-laktilat
  E 483   Stearil tartarat
  E 491   Sorbitan monostearat
  E 492   Sorbitan tristearat
  E 493   Sorbitan monolaurat
  E 494   Sorbitan monooleat
  E 495   Sorbitan monopalmitat
  E 500   Sodyum karbonatlar
  E 501   Potasyum karbonatlar
  E 503   Amonyum karbonatlar
  E 504   Magnezyum karbonatlar
  E 507   Hidroklorik asit
  E 508   Potasyum klorür
  E 509   Kalsiyum klorür
  E 511   Magnezyum klorür
  E 512   Kalay klorür
  E 513   Sülfürik asit
  E 514   Sodyum sülfatlar
  E 515   Potasyum sülfatlar
  E 516   Kalsiyum sülfat
  E 517   Amonyum sülfat
  E 520   Alüminyum sülfat
  E 521   Alüminyum sodyum sülfat
  E 522   Alüminyum potasyum sülfat
  E 523   Alüminyum amonyum sülfat
  E 524   Sodyum hidroksit
  E-kodu   Adı E 525 Potasyum hidroksit E 526 Kalsiyum hidroksit E 527 Amonyum hidroksit E 528 Magnezyum hidroksit E 529 Kalsiyum oksit E 530 Magnezyum oksit E 535 Sodyum ferrosiyanür E 536 Potasyum ferrosiyanür E 538 Kalsiyum ferrosiyanür E 541 Sodyum alüminyum fosfat asidik E 551 Silikon dioksit E 552 Kalsiyum silikat E 553a Magnezyum silikat E 553b Talk E 554 Sodyum alüminyum silikat E 555 Potasyum alüminyum silikat     E 556     Kalsiyum alüminyum silikat (2) E 559 Alüminyum silikat (Kaolin) (2)   E 570   Yağ asitleri E 574 Glukonik asit E 575 Glukono-delta-lakton E 576 Sodyum glukonat E 577 Potasyum glukonat E 578 Kalsiyum glukonat E 579 Ferro glukonat E 585 Ferro laktat E 586 4-Heksilresorsinol E 620 Glutamik asit E 621 Monosodyum glutamat    
  E-kodu   Adı
  E 622   Monopotasyum glutamat
  E 623   Kalsiyum diglutamat
  E 624   Monoamonyum glutamat
  E 625   Magnezyum diglutamat
  E 626   Guanilik asit
  E 627   Disodyum guanilat
  E 628   Dipotasyum guanilat
  E 629   Kalsiyum guanilat
  E 630   İnosinik asit
  E 631   Disodyum inosinat
  E 632   Dipotasyum inosinat
  E 633   Kalsiyum inosinat
  E 634   Kalsiyum 5′-ribonükleotitler
  E 635   Disodyum 5′-ribonükleotitler
  E 640   Glisin ve sodyum tuzları
  E 650   Çinko asetat
  E 900   Dimetil polisiloksan
  E 901   Balmumu, beyaz ve sarı
  E 902   Kandelila mumu
  E 903   Karnauba mumu
  E 904   Şellak
  E 905   Mikrokristalin mum
  E 907   Hidrojenize poli-1-deken
  E 912   Montan asit esterleri
  E 914   Oksitlenmiş polietilen mumu
  E 920   L-sistein
  E 927b   Karbamid
  E 938   Argon
  E 939   Helyum
  E 941   Azot
  E-kodu   Adı
  E 942   Azot oksit
  E 943a   Bütan
  E 943b   İzobütan
  E 944   Propan
  E 948   Oksijen
  E 949   Hidrojen
  E 999   Kuilaya ekstraktı
  E 1103   İnvertaz
  E 1105   Lisozim
  E 1200   Polidekstroz
  E 1201   Polivinilpirolidon
  E 1202   Polivinilpolipirolidon
  E 1203   Polivinil alkol (PVA)
  E 1204   Pullulan
  E 1205   Temel metakrilat kopolimeri
  E 1404   Okside edilmiş nişasta
  E 1410   Mononişasta fosfat
  E 1412   Dinişasta fosfat
  E 1413   Fosfatlandırılmış dinişasta fosfat
  E 1414   Asetillendirilmiş dinişasta fosfat
  E 1420   Asetillendirilmiş nişasta
  E 1422   Asetillendirilmiş dinişasta adipat
  E 1440   Hidroksi propil nişasta
  E 1442   Hidroksi propil dinişasta fosfat
  E 1450   Nişasta sodyum oktenil suksinat
  E 1451   Asetillendirilmiş okside edilmiş nişasta
  E 1452   Nişasta Alüminyum oktenil suksinat
  E 1505   Trietil sitrat
  E 1517   Gliseril diasetat (diasetin)
  E 1518   Gliseril triasetat (triasetin)
  E-kodu   Adı
E 1519 Benzil alkol
E 1520 Propan-1, 2-diol (propilen glikol)
E 1521 Polietilen glikol


Benzoik asit İyi Üretim Uygulamalarını / GMP takiben gerçekleşen fermentasyon işlemi sonucu bazı fermente ürünlerde bulunabilir.

(2) 31 Ocak 2014’ e kadar izin verilmektedir.◄

BÖLÜM C