Bankacılık

Türkiye Bankalar Birliği’nin hakem heyetine başvuru süresi nedir?

Hakem Heyetine yapılacak başvurularda anlaşmazlığa konu olay, başvuru tarihi itibariyle en çok iki yıl eski tarihli olmalıdır. Kredi kartlarıyla ilgili başvurularda ise bu süre 20 gündür. Ayıca başvuru formunda Hakem Heyetinden talebin ne olduğunun somut ve açık olarak ifade edilmesi gerekir. 

Hakem Heyetinin sunduğu hizmetler ücretsizdir. Heyetin vereceği kararlara bankalar, 3.692.- TL‘ye kadar uymak zorundadırlar. Bu tutar 2019 yılı için geçerli olup, her sene Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan yıllık tüketici fiyat endeksi değişim oranında arttırılır.